האם יש טעם להסיר את הגידול בשד, כאשר כבר בעת האבחנה ידוע על גרורות מרוחקות?

למעלה מ-94% מגידולי השד במדינות מערביות ובכללן ישראל, מתגלים ללא גרורות.  גם כאשר המחלה התפשטה קיימים טיפולים מאד יעילים המאפשרים לחיות עם הסרטן שנים רבות.

מחקר E2108 בוצע כדי לענות לשאלה אם יש טעם להסיר את הגידול הראשוני, באישה שכבר בעת האבחנה הראשונית של סרטן השד נמצאו גרורות מרוחקות.  המחקר גייס 258 נשים עם סרטו שד גרורתי באבחנה בין השנים 2011 ל-2015.  המשתתפות קיבלו טיפול סיסטמי מותאם למחלתן עם שליטה בגידול במשך 4-8 חודשים, כאשר מחצית המשתתפות המשיכו בטיפול הסיסטמי בלבד ומחציתן זכו גם בניתוח להסרה מלאה של הגידול ועם קרינה לשד לפי הצורך.

בחציון מעקב של 53 חודשים נמצא כי אין הבדל בסיכוי להישרדות בין הקבוצות וכי ניתוח להסרת הגידול לא שיפר משך הישרדות שעמד על חציון של 54 חודשים.  אציין כי מידע זה הוא כללי, וכי קיימים מצבים רפואיים בהם נדרשת שליטה מקומית בגידול בשד על ידי ניתוח או קרינה, גם בנוכחות מחלה גרורתית.

המחקר הוצג בכינוס ASCO ביוני 2020.

למידע נוסף על תכנון המחקר https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01242800

למידע נוסף על הפרסום

https://ascopost.com/news/june-2020/early-local-therapy-did-not-extend-survival-in-patients-with-newly-diagnosed-metastatic-breast-cancer/

דילוג לתוכן