סווג מחדש של גידולי שד מתקדמים, וטיפול בנוגדן מוצמד לכימותרפיה בגידולים המוגדרים עם רמת נמוכות של Her2 – חידושים מכינוס ASCO 2022

עד לאחרונה סווגו גידולי שד גרורתיים ל-3 קבוצות עיקריות:

  1. Her2+ tumors – גידולים המבטאים ביתר חלבון Her2 (בחלקם מבטאים גם קולטנים להורמוני המין, אסטרוגן /או פרוגסטרון) וכנגדם קיימים טיפולים ביולוגים בנוגדן כנגד Her2 (מכונה Trastuzumab) שיכול להנתן בשילוב עם תרופות נוספות. בשנים האחרונות פותחו גם נוגדנים אליהם מצומדות מולקולות של כימותרפיה, “פצצות חכמות”: הנוגדן נקשר לתאי הגידול ומשחרר בעיקר לתוכם את הכימותרפיה ובכך מגדיל יעילות ומפחית רעילות הטיפול הכימי.
  2. HR+/Her2- – גידולים המבטאים ביתר קולטנים להורמוני המין, ואינם מבטאים ביתר את החלבון Her2. עבורם קיימים טיפולים אנטי-הורמונים שונים, ובמחלה מתקדמת מקובל לשלב עם תרופות ביולוגיות המכונות מעכבי CDK4/6 כמו פלבוציקליב (שם מסחרי: איברנס), ריבוציקליב (קישקלי) ואבמה ציקליב (ורזניו).
  3. Triple negative – גידולים עבורם זמינים טיפולים כימיים, ובקו הטיפול הראשון מקובל לשלב עם תכשירי אימונותרפיה (מעוררים את מערכת החיסון לפעול כנגד הסרטן).

במחקר Destiny Breast 04 ניתן טיפול בנודן מצומד עם כימותרפיה  T-DX-d (בשמו המסחרי אנהר2) לגידולים שעד כה שוייכו לקבוצה 2 או 3, ובתנאי שנמצאה בתאי הגידול גם צביעה חלשה לחלבון Her2. אציין כי תרופת אנהר2 הוכחה כיעילה מאד בגידולים המשויכים לקבוצה 1 כלומר עם ביטוי גבוה של חלבון ה-Her2, ושם בקו טיפול שני במחלה מתקדמת נצפתה תגובה ב- 80% מהמטופלות, וזמן חציוני ללא התקדמות המחלה של למעלה משנתיים.

למחקר נוכחי נכנסו 557 מטופלות, 90% מהן עם גידולים הורמונים.  המשתתפות מיצו טיפולים הורמונים מקובלים וכן הספיקו לקבל 1-2 טיפולים כימיים למחלתן המתקדמת.  שאלת המחקר העיקרית התייחסה לתועלת הטיפול בגידולים החיוביים להורמוני המין ועם ביטוי חלש של חלבון ה-Her2. שני שליש מהמשתתפות נכנסו לזרוע הטיפול באנהר2 וכשליש לזרוע בה ניתנו טיפולים כימיים מקובלים.  בחציון מעקב של כ-18 חודשים נמצאה תגובה בכ-52% מהמטופלות באנהר2 לעומת 16% בזרוע הביקורת, הארכת זמן ללא התקדמות המחלה מ-5.4 ל-10 חודשים, והארכת תוחלת החיים החציונית מ-17.5 ל-24 חודשים.  התוצאות היו דומות בכלל המשתתפות כולל באלו עם גידולים שאינם מבטאים קולטנים להורמוני המין.

התוצאות החדשות גורמות הדים רבים בעולם הטיפול בגידולי השד, ומעלות הצעה להתיחחסות חדשה לסווג גידולי השד כפי במופיע בשקופית שמצורפת בתחתית עמוד זה.

בעת כתיבת סיכום זה התרופה נרשמה ב-FDA, טרם נרשמה בישראל ואינה נמצאת בסל הבריאות.

המחקר הוצג בכינוס ASCO 2022 בחודש יוני.

 

דילוג לתוכן